Groningen aan de slag met regionale energiestrategie

25 januari 2019

De media besteedt de laatste tijd veel aandacht aan het klimaatakkoord, hoewel er op dit moment eigenlijk pas een concept ligt. Over dat concept moet de politiek zich nog uitspreken en veel zaken moeten nog nader worden uitgewerkt voordat er sprake is van een heus akkoord. Dat neemt niet weg dat het huidige concept voorstellen bevat waarvan zo goed als zeker is dat die zullen worden overgenomen. Dat geldt onder andere voor de plannen om regionale energiestrategieën op te stellen. Voor dat doel is Nederland al in 30 regio’s opgedeeld. Per regio kunnen de lokale overheden vervolgens bekijken waar de meeste kansen liggen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De overheden in de regio Groningen hebben daartoe zelfs al een intentieovereenkomst gesloten. Vastgelegd is dat Groningse gemeenten, provincie en waterschappen samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, netbeheerders en inwoners, de komende maanden een Regionale Energie Strategie gaan opstellen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….