Geothermie doet flinke greep in de SDE-subsidiepot

24 november 2022

De regering heeft de eerste resultaten van de SDE++ 2022 gepubliceerd. Tot 6 oktober jl. konden aanvragen voor SDE++ subsidie worden ingediend. Van die mogelijk is volop gebruik gemaakt. In totaal is 13,9 miljard euro aangevraagd, waarbij het beschikbare budget ‘slechts’ 13 miljard euro betreft. Uitvoeringsinstantie RVO is echter nog bezig om de aanvragen te controleren op volledigheid en op technische en financiële haalbaarheid, wat nog kan leiden tot afwijzingen.

Het hoge aangevraagde bedrag in deze SDE 2022 ronde is deels het gevolg van het opnieuw indienen van projecten die vorig jaar zijn afgewezen of waarvan de aanvraag is ingetrokken. Voor geothermie dingen deze keer ook projecten mee die vorig jaar wel in de prijzen vielen, maar die niet binnen de voorgeschreven realisatietermijn opgeleverd konden worden. Desondanks valt in het overzicht van aanvragen op dat geothermie sterk in opkomst is. Viel deze techniek voorgaande jaren vaak nog buiten de boot, want te duur per uitgespaarde ton CO2, dit jaar staat warmte uit de bodem op een goede tweede plaats met een totale aanvraag van zo’n 2,5 miljard euro. Een behoorlijk deel daarvan is bedoeld voor stadsverwarming.

Net als vorig jaar staat het afvangen en opslaan, dan wel hergebruiken van CO2, met stip op de eerste plaats. En waar sprake is van winnaars, is het onvermijdelijk dat er ook verliezers zijn. Dit jaar is dat zon-PV, waarvoor het aangevraagde budget is gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. De regering vermoedt dat congestie op de elektriciteitsnetten en hogere eisen aan dakconstructies daar sterk aan hebben bijgedragen. Wel verwacht de regering dat juist door het aanbrengen van filters, de realisatiekans voor positief beschikte zon-PV projecten hoger is dan de afgelopen jaren.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….