Gemeenteraad wil actie tegen windpark N33/Eekerpolder.

03 mei 2021

De voltallige gemeenteraad van Midden-Groningen heeft een motie aangenomen die het college van B&W opdraagt om actie te ondernemen tegen de overlast van de windturbines bij Meeden. De bevolking ervaart veel overlast van de licht- en horizonvervuiling, laagfrequent geluid en onverklaarbare geluiden en trillingen. De Raad ziet dit als bedreiging voor de volksgezondheid. De turbines moeten daarom tussen 22h00 en 06h00 worden stilgezet, vindt de Raad. Het beschermen van die gezondheid is namelijk niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar doet qua regelgeving-hiërarchie ook niet onder voor andere wettelijke bepalingen en voorschriften. Volgens de Raad kan de gemeente ferm optreden, maar de wethouder probeert in samenspraak met de exploitanten oplossingen te vinden. Zo heeft RWE al toegezegd de turbines ’s nachts tijdelijk op een lager pitje te zetten. Echter, om de oorzaken van de onverklaarbare geluiden en trillengen te achterhalen, is het volgens RWE wel nodig dat de turbines blijven draaien.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….