Gemeenten en provincies moeten zonneparken inpassen in natuur en landschap

30 november 2018

De afgelopen maanden is tijdens de zogeheten najaarsronde 2018 SDE+ voor maar liefst 5636 zonneprojecten subsidie aangevraagd, goed voor ruim 3700 MW opgesteld vermogen. Helaas heeft deze medaille ook een keerzijde. Netbeheerders krijgen het niet voor elkaar om alle projecten tijdig op het elektriciteitsnet aan te sluiten en het landschap dreigt te verrommelen door wildgroei aan parken. De Tweede Kamer heeft daarom eind september een motie aangenomen om een nationaal afwegingskader en een zonneladder op te stellen om landbouw en natuur te ontzien. Afgelopen zomer waarschuwden ecologen namelijk voor mogelijke funeste gevolgen die zonneparken kunnen hebben voor het landschap en de natuur. Dat leidde tot vragen in de Tweede Kamer die pas onlangs door de minister zijn beantwoord. In die brief erkent de minister dat het belangrijk is om rekening te houden met de effecten op kwetsbare natuur, bodemleven, koolstofgehalte in de bodem en landschap. Echter, of en in hoeverre er negatieve effecten optreden hangt af van de specifieke locatie en is daarom primair de verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies. Die decentrale overheden kunnen volgens de minister het beste beoordelen of er bijvoorbeeld meer ruimte tussen panelen nodig is om de soortenrijkdom te bevorderen. Wel werkt de minister aan denklijnen en andere uitgangspunten om functie zonne-energie te combineren met gebruik van de grond voor landbouw. Begin 2019 wil de minister daarop terug komen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….