Gemeente Stadskanaal handelt procedure voor 80 MW zonnepark zelf af

03 augustus 2018

De gemeente Stadskanaal heeft een vergunningaanvraag voor een zonnepark ter inzage gelegd. Op zichzelf is dat niets bijzonders want gemeentes krijgen steeds vaker te maken met aanvragen voor zonneparken. In Stadskanaal gaat het echter om een park van maar liefst 73 hectare waarop een vermogen van 80 MW moet worden gerealiseerd. Voor Nederlandse begrippen is dat bijzonder groot. De regering hecht veel waarde aan grote parken vanwege de bijdrage aan het beleid om de energievoorziening te verduurzamen. Om de aanleg van zulke parken te versnellen heeft de regering de zogeheten Rijkscoördinatieregeling ingesteld.  Het Rijk coördineert dan alle aspecten van de ruimtelijke ordening, zoals inpassingsplan, vergunningen en ontheffingen. De gedachte daarachter is dat de ‘één loket aanpak’ de projectontwikkelaar veel werk bespaart en de doorlooptijd verkort. Volgens minister Wiebes doen die voordelen zich in Stadskanaal echter niet voor: gemeente, provincie en ontwikkelaar zitten namelijk al op een lijn. Bovendien kan het project rekenen op draagvlak en past redelijkerwijs in de plannen van provincie en gemeente. De minister heeft daarom besloten dat de gemeente de vergunningverlening in dit geval zelf kan afhandelen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….