Geluidsscherm gaat energie opwekken

08 november 2018

Onder de noemer ‘Solar Highways’ werkt Rijkswaterstaat met diverse partners aan een geluidsscherm waarmee niet alleen verkeerslawaai wordt beperkt, maar ook energie wordt opgewekt. Inmiddels is langs de A50 bij Uden het laatste paneel van in totaal 136 zonnepanelen geplaatst.  In de maand november wordt gewerkt aan de bekabeling en in december moet het project worden opgeleverd. Het betreft een demonstratieproject om ervaring op te doen met de kosten en werking van zo’n scherm. Deze ‘zonnesnelweg’ is 400 meter lang en 5 meter hoog waarvan de bovenste 4 meter worden gevormd door grote tweezijdige zonnepanelen. Het scherm loopt namelijk in noord-zuid richting zodat beide zijden van de geluidswal grote delen van de dag zonlicht kunnen omzetten in elektriciteit. Van het demonstratieproject wordt slechts een bescheiden elektriciteitsproductie verwacht, overeenkomend met het jaarverbruik van 40 tot 60 huishoudens. Het project is echter vooral bedoeld om ervan te leren zodat in de toekomst mogelijk veel meer geluidsschermen energie gaan opwekken.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….