Geen nieuwe gaswinningen in de Waddenzee

17 juli 2023

Voor de winning van gas en zout uit de bodem onder de Waddenzee geldt het zogenaamde ‘hand aan de kraan’ principe. Bodemdaling door de winning van delfstoffen mag niet sneller gaan dan de natuurlijke aangroei van de bodem door afzetting van zand, waarbij ook rekening wordt gehouden met de stijging van de zeespiegel. Die stijging blijkt echter sneller te gaan dan waarop het beleid is gebaseerd. De regering wil daarom het officiële besluit nemen om geen nieuwe mijnbouwactiviteiten toe te staan en ook uitbreiding van bestaande winningen te verbieden. Activiteiten waar al toestemming voor is gegeven kunnen worden voortgezet, maar in een conceptbesluit dat ter consultatie is gepubliceerd, regelt de regering dat nieuwe opsporingen en exploitaties geen toestemming meer zullen krijgen. Vergunningen die aflopen zullen ook niet meer worden verlengd. Het besluit zal echter niet van toepassing zijn op de sinds 2019 lopende aanvraag voor gaswinning uit het gasveld Ternaard. Deze aanvraag zal worden afgehandeld onder de regelgeving zoals die geldt voorafgaand aan het uitsluiten van nieuwe winningen. De consultatie sluit op 25 augustus aanstaande.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….