Geen groen licht voor aardwarmtewinning bij Venlo

12 juli 2019

Diepe geothermie en de winning van aardgas hebben tal van overeenkomsten. Dat heeft als groot voordeel dat kennis van gaswinning kan zorgen voor een vliegende start van de productie van aardwarmte. Helaas kleven er ook grote nadelen aan de overeenkomst: aardbevingen. Geothermie kan – net als de gaswinning in Groningen – spanningen in de diepe ondergrond veroorzaken, waardoor energie in de vorm van aardbevingen vrijkomt.

Daarom waarschuwt toezichthouder SODM al een aantal jaren om zeer terughoudend te zijn met geothermie in de buurt van breuklijnen, zoals in de buurt van Venlo. In de gemeente Horst aan de Maas deden zich in augustus en september 2018 aardbevingen voor, waarschijnlijk veroorzaakt door geothermie. Het desbetreffende project CLG, werd daarom stilgelegd. Onderzoek moest uitwijzen of de winning van aardwarmte veilig kon gebeuren. Het aantonen van die veiligheid blijkt weerbarstiger dan gedacht. Toezichthouder SODM is daar in ieder geval nog niet van overtuigd. Zij hebben bekend gemaakt vooralsnog geen toestemming voor hervatting te zullen geven. Er is nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat aardwarmte in tuinbouwgebied Californië op een veilige manier kan worden gewonnen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….