Gedragsverandering in het verkeer levert klimaatwinst op

16 maart 2021

Het nieuwe doel om binnen de EU de emissie van broeikasgassen met 55% te verminderen, betekent dat ook Nederland meer inspanningen zal moeten verrichten. Daarvoor zijn goede ideeën nodig die bij voorkeur ook op draagvlak kunnen rekenen. Om die reden is de regering op zoek naar suggesties uit de brede samenleving, onder andere via de organisatie die de uitvoering van het Klimaatakkoord bewaakt. Dat heeft geleid tot een ‘veelomvattend pakket’ aldus de heer Nijpels. Dat pakket bestaat onder andere uit positon papers van diverse organisaties, vragen en suggesties uit de samenleving en voorstellen voor aanvullende maatregelen. Bij de meeste voorstellen ontbreekt informatie over mogelijke klimaatwinst. In dat opzicht is het voorstel over gedragsverandering in het vervoer het meest concreet. Door meer in te zetten op zaken als autodelen, openbaar vervoer, fietsen, thuiswerken en banden oppompen, zou in 2030 maar liefst 2,9 miljoen ton CO2 op jaarbasis bespaard kunnen worden. Die cijfers komen van een studie uitgevoerd door CE Delft.

 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….