Gebrek aan draagvlak telt in de rechtbank niet mee.

16 september 2021

In veel discussies over hernieuwbare energie projecten staat het begrip draagvlak centraal. Politici willen best instemmen met de komst van een zonneweide of windpark, mits er in de lokale gemeenschap voldoende draagvlak is voor zo’n project. Wanneer wel of niet aan die eis wordt voldaan is niet altijd even duidelijk, een aspect dat in politieke discussies de nodige flexibiliteit geeft. Het grote gewicht dat politici toekennen aan ‘voldoende draagvlak’, heeft echter als nadeel dat omwonenden vaak denken dat er rechten aan kunnen worden ontleend. Dat is ten onrechte, want in rechtszaken tegen vergunningen voor zon- en windprojecten, sneuvelen bezwaren gebaseerd op het ontbreken van draagvlak keer op keer. Zo ook  in recente uitspraken van de Raad van State inzake zonneparken in Hardenberg en Enschede. Nadrukkelijk meldt de Raad dat er “geen wettelijke regeling van toepassing is waarin is opgenomen dat draagvlak is vereist”. Sterker nog, in Enschede is het officiële beleid om vergunningen te verlenen aan zonneparken als er in de omgeving voldoende draagvlak voor is. Maar dat houdt volgens de Raad niet in dat het ontbreken van draagvlak zonneparken blokkeert. Uiteindelijk is het namelijk de gemeenteraad die alle ruimtelijke aspecten moet afwegen en in dit geval viel dat uit in het nadeel van de bezwaarmakers.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….