Gaswinning Noordzee: erop of eronder?

02 oktober 2023

Sinds de oliecrisis in de jaren zeventig van de vorige eeuw, is er veel werk gemaakt van gaswinning op de Noordzee, met als resultaat een uitgebreide offshore-infrastructuur met platforms en gasleidingen. Daardoor kan elke volgend gasveld relatief goedkoop op het landelijke gastransportnet worden aangesloten. Echter, om die infrastructuur in stand te houden is een bepaalde kritische massa nodig en die dreigt te verdwijnen. Dat kan het einde betekenen voor de gaswinning op de Noordzee, want zodra belangrijke onderdelen in de transportketen wegvallen, wordt het veel te duur om nieuwe ontdekkingen in productie te nemen. Om dat te vorkomen lanceerde de regering vorig jaar een versnellingsplan, maar dat blijkt onvoldoende. De regering heeft daarom aan de Tweede Kamer laten weten dat extra maatregelen nodig zijn. Welke maatregelen het beste getroffen kunnen worden, laat de regering momenteel onderzoeken. De regering wijst er ook op dat het in stand houden van de offshore-infrastructuur ook in het belang is van de energietransitie, want op termijn kunnen de leidingen en installaties wellicht worden gebruikt om waterstof of CO2 te vervoeren en/of op te slaan.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….