Gaswinning in Groningen de komende winter al richting max 12 mrd m3/jaar

18 juni 2019

Minister Wiebes heeft het ontwerp-vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2019 – 2020 gepubliceerd. Dat vaststellingsbesluit is van groot belang voor de Nederlandse gasvoorziening in het algemeen en de veiligheid in Groningen in het bijzonder, want het besluit geeft aan hoeveel gas gewonnen mag worden, uitgaande van een normale winter. Om de kans op risicovolle aardbevingen veroorzaakt door gaswinning te beperken, wil toezichthouder SodM dat de winning zo snel mogelijk tot beneden 12 miljard m3/jaar wordt teruggedrongen.

Het slechte nieuws is dat dat de komende winter nog niet gaat lukken maar het goede nieuws is dat de daling wel sneller gaat dan een jaar geleden nog werd gedacht. Formeel noemt de minister wel nog 15,9 miljard m3 als winningsplafond, maar hij blikt in de begeleidende kamerbrief alvast vooruit naar het definitieve besluit dat uiterlijk eind september genomen moet worden. In dat besluit wil de minister alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om de behoefte aan Groningsgas zo veel en zo snel mogelijk terug te dringen. Die maatregelen betreffen onder andere om beschikbare stikstof volledig in te zetten en opslag Norg te gebruiken voor gas dat is bewerkt om gas uit Groningen te kunnen vervangen. Mogelijk kan daarmee het platfond voor gasjaar 2019/2020 tot 12,8 miljard m3/jaar worden teruggebracht.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….