‘Gasverlater’ hoeft niet te betalen voor verwijdering aansluiting

10 augustus 2020

Netbeheerder Rendo moet zelf de kosten dragen voor het verwijderen van de gasaansluiting bij een inwoner van Meppel die in 2018 de gasleveringsovereenkomst had opgezegd. Met die opzegging eindigde ook de aansluit- en transportovereenkomst tussen de consument en Rendo. Voor de werkzaamheden stuurde Rendo een rekening van zo’n 400 euro. De betreffende consument weigerde echter te betalen omdat hij geen opdracht had gegeven voor de verwijdering. Het meningsverschil draaide uit op een rechtszaak die door Rendo werd verloren. Rendo beriep zich op de algemene voorwaarden, maar die wees de rechter af omdat de consument ze niet tijdig had ontvangen. Ook het argument van Rendo dat de betaalplicht zonder meer zou voortvloeien uit de ACM-Tarievencode Gas, wees de rechter af. Deze code is weliswaar een algemeen verbindend voorschrift, maar alleen als de bepalingen zijn gebaseerd op de Gaswet. Dat is volgens de rechter niet het geval want de taak ‘verwijderen van een aansluiting’ ontbreekt in de wet zoals die in 2018 van kracht was. Pas sinds 1 januari dit jaar is het verwijderen van aansluitingen op verzoek van de aangeslotene in de wet opgenomen. Derhalve oordeelde de rechter dat de consument de 400 euro niet hoeft te betalen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….