Gasputten lek? Niet volgens onderzoek van ECN/TNO

04 januari 2019

Volgens het AD zou ruim vijftien procent van de verlaten boorputten voor olie- of gaswinning lekken. De zorg om lekkages van boorputten neemt volgens het AD toe. De cijfers over de lekkages schrijft het AD toe aan onderzoeksinstituut TNO. Voor de stichting ‘Laat Woerden niet Zakken’ en Milieudefensie is dit aanleiding om nader onderzoek te eisen. Helaas vermeldt het AD niet waar bij TNO informatie over die ruim 15% lekkende putten te vinden is. TNO onderdeel ECN heeft in opdracht van de toezichthouder op de veiligheid van gaswinning (SodM) uitvoerig onderzoek gedaan naar methaanlekkages bij verlaten gasbronnen. Dat onderzoek betrof een steekproef waarbij metingen zijn verricht bij een kleine 15% van de in totaal 1312 verlaten gasputten om methaangehaltes vast te stellen. Bij slechts twee van de 185 onderzochte putten werd meer dan normale niveaus methaan gemeten. Bij Zwaag bleek de methaan afkomstig te zijn van een lekkende rioolwaterleiding en bij Oldenzaal was een distributieleiding van netbeheerder Enexis de oorzaak.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….