Gasproducenten hebben aantoonbaar de methaanuitstoot gehalveerd

23 april 2021

Methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas, is een krachtig broeikasgas. Gaslekkages tijdens productie, transport en verbruik van gas moeten dus zo veel mogelijk worden voorkomen. De overheid heeft daarom met de Nederlandse olie- en gasproducenten afgesproken dat ze, ten opzichte van 2017, de methaanuitstoot bij de winning van olie en gas in 2020 moesten halveren. Dat doel is ruimschoots gehaald, maakte de brancheorganisatie Nogepa onlangs bekend.  Eind 2020 was de methaanuitstoot 4792 ton lager dan in 2017, wat qua klimaatimpact equivalent is aan een besparing van 120 .000 ton CO2. Nogepa meldt daarbij dat de resultaten geverifieerd zijn met een meetprogramma van TNO. Desondanks was niet iedereen overtuigd van de geweldige resultaten in zo’n korte tijd. TNO zelf doet echter ook een duit in het zakje door uiteen te zetten dat er echt gemeten is, onder andere met snuffelaars en inspecteurs. Die meetmethodes zijn mede dankzij de Nogepa-campagne dermate verfijnd en verbeterd, dat TNO hoopt deze ook elders in de wereld te kunnen inzetten.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….