31 mei 2023

“De situatie op de gasmarkt blijft het komende jaar precair” aldus GTS in een nieuwe analyse van de leveringszekerheid op de gasmarkt. Naast gunstige scenario’s zijn ook situaties denkbaar waarbij additionele maatregelen nodig zijn om de leveringszekerheid voor de komende winters te borgen. Daarbij denkt GTS onder andere aan lege gasopslagen in de zomer van 2024 als de komende winter streng is. In de huidige markt gasopslagen van bijna leeg bijvullen tot bijna vol is geen sinecure. Daarnaast kunnen ook acute gastekorten optreden in situaties van stevige vorst, een hoge gasvraag en uitval van een grote gasbron (zoals een storing in één van de gasopslagen). Om in die situaties de balans in het gasnet te kunnen handhaven zijn maatregelen nodig. Het beschikbaar houden van het Groningenveld zet daarbij de meeste zoden aan de dijk. Zonder Groningen dreigen volumetekorten bij uitval van een grote bron en een daggemiddelde effectieve temperatuur van ~-6,5°C. Als de regering besluit om vijf operationele putten op stand-by te houden, dan treedt bij uitval van een grote bron (N-1) pas een noodsituatie op bij ~-10°C en met elf operationele bronnen is de N-1 verzekert tot ~-15,5°C. GTS verzacht het advies om het Groningenveld nog niet te sluiten enigszins door er op te wijzen dat stand-by niet hoeft te betekenen dat er ook een hoge minimumflow nodig is. Het volstaat als de gasproductie binnen enkele uren na uitval van de grote bron opgestart kan worden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….