Gas blijft de komende decennia nodig

18 mei 2018

Deze week vindt in Amsterdam de grote internationale gasconferentie Flame plaats. Dit jaar is die conferentie bijzonder interessant, omdat er een kloof tussen de Nederlandse politiek en de rest van de wereld wordt blootgelegd. De Nederlandse regering heeft namelijk besloten om de gasproductie in Groningen zo snel mogelijk te beëindigen en draagt actief uit dat gasverbruikers binnenkort over moeten stappen op andere vormen van energievoorziening. Dat laatste krijgt in de Nederlandse media veel aandacht, onder andere via het onderwerp ‘van gas los’. Ook de lokale politiek laat zich niet onbetuigd en menig lokaal coalitieakkoord bevat de ambitie om woonwijken van het gas af te halen. Maar op de gasconferentie wordt vooral gewaarschuwd tegen te hoge verwachtingen over de mogelijkheid om op alternatieve energie over te stappen. Zo zei Annie Krist (CEO van GasTerra): “ Mensen denken dat als politici zeggen dat we van gas los gaan, dat ook gebeurt. Maar het zal nog wel een poosje duren”.

De oproep tot meer realisme werd op de conferentie ook helder verwoord door de vooraanstaande onderzoeker Tim Boersma. In een interview wijst hij er op dat de rol van aardgas in de energievoorziening nog lang niet is uitgespeeld. In de elektriciteitssector bijvoorbeeld blijft aardgas belangrijk als back voor duurzame energie. Wel verwacht hij dat accu’s aardgas zullen verdringen voor het opvangen van de echte pieken in elektriciteitsverbruik, maar voor bulkopslag blijven accu’s voorlopig te duur. Daarnaast blijft aardgas ook belangrijk voor de industrie en ruimteverwarming, eenvoudigweg omdat de groei van opwekking van duurzame energie te langzaam gaat om aardgas snel te kunnen verdringen.


Deel dit