FNV bezorgd over afvangen en opslaan CO2

13 augustus 2020

De bond vreest dat investeringen in die afvang en opslag verspild geld zijn als te zijner tijd waterstof op CO2-neutrale wijze de rol van steenkool over neemt. Bovendien vraagt de bond zich af of het opslaan van CO2 op het terrein van Tata wel wenselijk is voor de inwoners van IJmuiden. Het persbericht van FNV is om meerdere redenen opmerkelijk. Om met het opslaan op eigen terrein te beginnen: alle initiatieven voor opslag richten zich op opslaan op zee. Vakbond FNV was bovendien nauw betrokken bij het tot stand komen van het Klimaatakkoord waarin afspraken zijn gemaakt over opslag van CO2 en lijkt nu dus terug te krabbelen.

In het Klimaatakkoord is de bijdrage vastgelegd die het afvangen en opslaan van CO2 kan leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door de industrie. Deze zogeheten carbon capture & storage (CCS) of carbon capture & utilization (CCU) technieken worden gezien als essentieel voor industrieën die slechts moeizaam over kunnen stappen op alternatieven voor fossiele energie. Denk bijvoorbeeld aan hoogovens waar steenkool (cokes) niet alleen wordt gebruikt als brandstof, maar ook voor de chemische reacties die nodig zijn voor de productie van ijzer. Met CCS kan de ijzerproductie dus doorgaan en toch de klimaatschade worden beperkt. Anderzijds kan CCS er toe leiden dat bedrijven zich te weinig inspannen om alternatieven voor fossiele energie te ontwikkelen. Daarom zijn in het Klimaatakkoord strenge voorwaarden en beperken opgenomen voor CCS en CCU.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….