Extra interconnector tussen Nederland en Engeland

24 april 2023

In het Belgische Oostende vindt momenteel de North Sea Summit plaats. Vertegenwoordigers van de landen rond de Noordzee spreken daar over verdieping van de samenwerking om van de Noordzee een groene energiecentrale te maken. De Summit is het ideale platform om de verantwoordelijke ministers het project LionLink op de kaart te laten zetten. Initiatiefnemers TenneT en de Britse evenknie National Grid willen met LionLink Britse en Nederlandse windparken op de Noordzee onderling verbinden. Zodoende ontstaat een multi-purpose interconnector die normaliter wordt gebruik voor het transport van windenergie, maar ook gebruikt kan worden voor markt gebaseerd elektriciteitstransport tussen Nederland en het Verenigd Koningrijk. TenneT en National Grid hebben voor de 2 GW LionLink een ontwikkelingsovereenkomst gesloten en het project is door de Summit-deelnemers aangemerkt als een sleutelproject. Verwacht wordt dat op termijn meer van zulke projecten zullen volgen en uiteindelijk een vermaasd hoogspanningsnet op de Noordzee zal ontstaan. De Noordzeelanden kunnen dan profiteren van onderlinge verschillen, zoals bijvoorbeeld het tijdsverschil tussen Nederland en Engeland.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….