Extra geld voor stadsverwarming

18 april 2023

De regering trekt 150 miljoen euro uit om investeringen in nieuwe warmtenetten te subsidiëren. De steun is uitdrukkelijk bedoeld voor warmteleveringen aan kleinverbruikers in bestaande bouw. Het staat de regering voor ogen dat de komende 7 jaar 500.000 bestaande woningen op warmtenetten worden aangesloten, een verdubbeling ten opzichte van het huidige aantal. Die uitrol wil echter niet vlotten, vooral omdat een nieuwe Warmtewet in de maak is, wat voor grote onzekerheid in de sector zorgt. Met name de discussie over zeggenschap in de warmtenetten is hiervan de reden. De particuliere warmteleveranciers raken waarschijnlijk de controle over hun warmtenetten kwijt. De regering koerst namelijk af op het verplicht stellen van een meerderheidsbelang voor publieke organisaties, zoals gemeenten. Voor de grote particuliere warmteleveranciers Vattenfall, Eneco en Ennatuurlijk, was dat aanleiding om in de afgelopen maanden uitbreidingsprojecten stil te leggen. Het is dus afwachten of de nieuwe subsidieregeling deze projecten weer vlot kan trekken. De Warmtenetten Investeringssubsidie kan vanaf 1 juni worden aangevraagd met een maximum van 20 miljoen euro per project.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….