Extra geld voor handhaving energiebesparingsplicht bedrijven.

09 september 2021

Pakweg 90.000 bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Om de druk op te voeren, werden die bedrijven op 1 juli 2019 zelfs verplicht om eens in de vier jaar te rapporteren over zulke maatregelen. Dat aan de hand van bedrijfstak-specifieke Erkende Maatregelenlijsten (EML). Dik twee jaar later heeft bijna 2/3e van de bedrijven aan die meldingsplicht voldaan, maar uit die rapportages blijkt ook dat zo’n 20% van de maatregelen nog niet zijn uitgevoerd, schrijft de regering aan de Tweede Kamer. Om de  gemeentelijke omgevingsdiensten te helpen bij de handhaving, had de regering voor 2020 en 2021 zo’n 10 miljoen euro aan ‘Urgenda-middelen’ uitgetrokken. Uit de evaluatie blijkt dat die steun een effectieve manier is om snel extra capaciteit bij het bevoegd gezag vrij te spelen. De regering heeft daarom besloten om voor de periode 2021 t/m 2023 nogmaals 9,5 miljoen euro uit te trekken voor steun bij de handhaving. Voor de langere termijn wil de regering structurele maatregelen nemen, inclusief kennisopbouw. Eveneens voor de langere termijn overweegt de regering om naast energiebesparende maatregelen, ook hernieuwbare opwekmaatregelen, zoals zonnepanelen, verplicht te stellen als de terugverdientijd korter is dan vijf jaar.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….