Europa integreert binnen-de-dag handel in elektriciteit

12 juni 2018

Sinds de eeuwwisseling speelt de zogenaamde dag-vooruitmarkt een grote rol bij de planning van de inzet van elektriciteitscentrales. Op basis van biedingen voor koop en/of verkoop per uur, komen op de APX / EpexSpot elektriciteitsprijzen tot stand voor elk uur van de volgende dag. Echter, in toenemende mate worden elektriciteitsprijzen bepaald door weersafhankelijke productie met zonnepanelen en windturbines. Die productie is het beste te voorspellen kort voor het moment van levering, maar de belangrijke dag-vooruitmarkt is dan al gesloten. Het alternatief is de zogenaamde handel binnen-de-dag, maar die komt nauwelijks van de grond. De betreffende volumes zijn enerzijds te klein voor fatsoenlijke handel en kunnen anderzijds bij tijd en wijle wel de stabiliteit in het transportnet in gevaar brengen. Internationale koppeling van binnen-de-dag markten (intraday) ligt dan voor de hand, maar dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Ieder land heeft namelijk eigen spelregels en handelssystemen en die moeten allemaal op elkaar worden afgestemd. Dat is uiteindelijk gelukt in de vorm het Europese Cross Border Intraday platform (XBID). Via dit platform kan met ingang van 13 juni tot een uur van te voren in elektriciteit worden gehandeld in een gebied dat maar liefst 14 lidstaten omvat, grofweg lopend van Spanje tot en met Scandinavië.  Het is de bedoeling dat de overige lidstaten in de loop van de tijd aanhaken.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….