Energierekening wordt nog ingewikkelder door de opvolger van de salderingsregeling

28 november 2019

Sinds de energiemarkt in 2004 werd geliberaliseerd, wordt veel geklaagd over onnavolgbare afrekeningen voor gas en/of elektriciteit. Ondanks diverse afspraken over standaardisering en vereenvoudiging, blijft de factuur voor veel consumenten een behoorlijke puzzel. Sterker nog, maatregelen die de energiemarkt voor kleinverbruikers inzichtelijk moesten maken, droegen juist bij aan de ingewikkelde energierekening. Zo werd in 2009 de leverancier ook aanspreekpunt voor de rekening van de netbeheerder. De helderheid van slechts één loket, had wel als keerzijde dat de factuur veel ingewikkelder werd. Die factuur gaat voor veel kleinverbruikers nog veel ingewikkelder worden als de regering de plannen voor het afschaffen van de salderingsregeling doorzet. Daarvoor waarschuwen tal van organisaties en belangenbehartigers in reactie op de internetconsultatie over de opvolger van de salderingsregeling.

De energierekening bevat nu drie hoofdbestanddelen: leveringstarieven, transportkosten en belastingen. Deze bestanddelen bestaan allemaal weer uit meerdere kleinere onderdelen. Voor bezitters van zonnepanelen komen daar na afschaffen van de saldering weer diverse ingewikkelde berekeningen bij. Berekeningen die bovendien het kalenderjaar als uitgangspunt hebben, terwijl een groot deel van de kleinverbruikers energiecontracten heeft met andere begindatum dan 1 januari. Dat houdt in dat de jaarlijkse korting op de energiebelasting over twee verschillende eindafrekeningen wordt gespreid. Anders gesteld, eindafrekeningen die niet lopen van 1 januari tot 31 december, bevatten twee verschillende kortingspercentages en de link met meterstanden wordt daardoor onduidelijk en controle van de juistheid van de rekening bijzonder lastig. Bij monde van Energie Nederland, stellen leveranciers daarom voor om de belastingreductie waarop een terugleveraar recht heeft, afzonderlijk uit te keren, zodat de energiefactuur niet nog ingewikkelder wordt.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….