Energiebelastingen op de schop?

29 maart 2022

De Europese Unie stelt vele miljarden euro’s ter beschikking voor economisch herstel. Aan deze Europese corona-steun is de voorwaarde verbonden dat lidstaten zwakke punten van hun economie aanpakken. Een van die zwakke punten die Nederland wil aanpakken, is de belasting op levering van elektriciteit en gas, zo blijkt uit het eerste concept dat de regering naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Onder het motto van groene transitie wordt de tariefstructuur van de energiebelasting minder degressief gemaakt. Met andere woorden, kleine verbruikers gaan relatief minder betalen en grote verbruikers juist meer. Ook verschuift de belastingdruk. Elektriciteit wordt relatief goedkoper en aardgas juist duurder. Zo is het voornemen om de eerste 170.000 m3/jaar volgend jaar al 5,23 ct/m3 (= 0,54 ct/kWh) duurder te maken en bij  elektriciteit de eerste 10.000 kWh/jaar juist 5,23 ct/kWh goedkoper. Bij elektriciteit gaat ook de Opslag Duurzame Energie voor de tweede en derde schijf (10 MWh tot 10 GWh/jaar) omlaag. Daarnaast wil de regering nog enkele structurele aanpassingen doorvoeren. Zo verdwijnen in 2025 de vrijstellingen voor metallurgische processen en het verlaagde tarief voor tuinbouw en wordt de vrijstelling voor gas ingezet in WKK-installaties beperkt. Of de plannen werkelijk gerealiseerd gaan worden valt nog te bezien. In het concept meldt de regering te verwachten dat de industrie en glastuinbouw zich tegen de aanpassingen zullen verzetten.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….