Energie-eisen nieuwbouwwoningen: speurtocht naar de gulden middenweg

13 juni 2019

Gelet op de uitdaging om op termijn de CO2-uitstoot tot nul terug te brengen, ligt het voor de hand om hoge eisen te stellen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen. De huidige normen houden onvoldoende rekening met die uitdaging en zijn daarom toe aan herziening. Energiezuinigheid is echter niet het enige aspect waarmee bij nieuwbouw rekening moet worden gehouden. In een brief aan de Tweede Kamer wijst de minister van Binnenlandse Zaken er uitdrukkelijk op dat eisen aan nieuwbouw de productie en verkoop van nieuwe woningen niet onnodig moeten hinderen. Kosten-optimalisatie staat daarom centraal in het ontwerp-besluit voor vernieuwing van de energie-eisen dat de minister aan de Tweede Kamer voorlegt. Als de Tweede Kamer de eisen accepteert, dan worden die op 1 juli 2020 van kracht.

Het ligt echter voor de hand dat de Kamer eerst met de minister in discussie wil. Niet alleen omdat (kosten van) nieuwbouw gevoelige materie betreft, maar ook omdat het bij deze normen onvermijdelijk is appels met peren te vergelijken. Het gaat immers om afwegingen zoals nu extra geld uittrekken voor vergaand isoleren van muren die 40 jaar meegaan of investeren in installaties die over 15 jaar al vervangen moeten worden. De uitkomsten van die afwegingen hangen sterk af van de onderliggende aannames over rendementen, kostprijzen, energieprijzen, mate van duurzaamheid van elektriciteit, gas en/of stadsverwarming, etc.  Kortom, complexe issues waar lang over gediscussieerd kan worden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….