Elektrificatie industrie in gevaar door lange procedures voor netverzwaring

16 februari 2021

Technisch is het in principe goed mogelijk om in tal van industriële processen aardgas als energiebron te vervangen door elektriciteit. Omdat elektriciteit in toenemende mate duurzaam wordt opgewekt, speelt die elektrificatie een belangrijke rol bij het verduurzamen van de industrie. De praktijk is echter weerbarstiger dan de afspraken in het Klimaatakkoord. Niet alleen is elektriciteit duurder dan aardgas, aardgas is ook relatief goedkoop in grote hoeveelheden te vervoeren. Dat laatste wordt nogal eens uit het oog verloren: het landelijke jaarverbruik aardgas ligt qua hoeveelheid energie pakweg 4 keer zo hoog als elektriciteit. Daarbij komt dat de elektriciteitsnetten momenteel al moeite hebben om aan de vraag te voldoen, laat staan als die vraag verviervoudigd. Met andere woorden, elektrificatie van de industrie vereist bijzonder forse verzwaring van de elektriciteitsnetten. Die verzwaring komt er niet van vandaag op morgen. Sterker nog, netbeheerders geven vaak aan dat het proces wel 6  tot 10 jaar kan duren. In de praktijk blijkt dat 8,5 tot 10,5 jaar te zijn, in een aantal cases die door onderzoeksbureau CE Delft onder de loep zijn genomen. De conclusie is dus dat als de industrie in 2030 geëlektrificeerd moet zijn, er nu reeds met verzwaring moet worden begonnen. Echter, daarvoor hebben netbeheerders concrete aanvragen van industrieën nodig, terwijl industrieën wachten met investeren in elektrificatie als niet zeker is dat de elektriciteit te zijner tijd beschikbaar is. Dit kip–ei probleem brengt het halen van de klimaatafspraken in gevaar.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….