Elektriciteitsproducenten verbeteren meldingen uitval

15 september 2023

In de begindagen van de vrije energiemarkt kwam het wel eens voor: handel met voorkennis. Bijvoorbeeld een elektriciteitsproducent wiens centrale is uitgevallen, koopt snel vervangende elektriciteit voordat anderen weet hebben van de uitval die prijzen opdrijft. Toezichthouders was dat een doorn in het oog, want zulk gedrag is slecht voor het vertrouwen in het goed functioneren van de markt. Het antwoord van de toezichthouders is de Europese Remit-verordening.  Remit staat voor Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparancy en regelt onder andere dat producenten uitval van installaties tijdig en op een effectieve manier aan de buitenwacht moeten melden. Tevens moeten handelaren uitgebreide datasets over handelstransacties toesturen aan Acer, het Europese samenwerkingsverband van toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder ACM houdt bij die zogeheten Remit-meldingen de vinger aan de pols en constateert dat elektriciteitsproducenten het afgelopen half jaar vaak op tijd en op de juiste manier voorwetenschap hebben gepubliceerd. Zodoende konden alle marktdeelnemers tijdig en tegelijkertijd er kennis van nemen. Toch komt het volgens de toezichthouder nog te vaak voor dat uitval van productie niet of niet tijdig wordt gemeld. ACM zal deze partijen daar op aanspreken. ACM meldt in het bijzonder het op last van het ministerie stilzetten van windturbines op zee vanwege verwachte vogeltrek. Omdat er inmiddels bijna 2,5 GW aan windturbines op zee staan, heeft dat stilzetten invloed op marktprijzen en moet dus direct worden gemeld.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….