Einde in zicht voor afschuiven aansluitkosten zonneparken

19 december 2019

Ontwikkelaars van zonneparken drukken regelmatig hun projectkosten door een groot park in samenspraak met gemeenten formeel op te delen in vele kleintjes. Die krijgen dan ieder een eigen aansluiting op het elektriciteitsnet. Door een merkwaardigheid in de regelgeving, pakken vele kleine aansluitingen voor ontwikkelaars vaak goedkoper uit dan een zware aansluiting. Deze werkwijze is de netbeheerders een doorn in het oog. Met het opknippen van parken vergroten projectontwikkelaars de kans op uitval van netten en schuiven ze kosten af op verbruikers. Toezichthouder ACM heeft tot nu toe bezwaren van netbeheerders afgewezen, maar de kans is groot dat dat binnenkort verandert. In een rechtszaak over deze kwestie adviseert de Advocaat-Generaal de rechtbank namelijk om de zijde van de netbeheerder te kiezen.

Elektriciteitsproducenten hoeven niet te betalen voor het transport van de in het net ingevoede elektriciteit, maar de aanleg van de fysieke aansluiting komt wel voor hun rekening. De regels voor de kosten van een aansluiting bevatten echter de merkwaardigheid dat lichte aansluitingen relatief goedkoop zijn. Voor zware aansluitingen (>10 MVA) moeten projectontwikkelaars de werkelijk gemaakte kosten betalen en dat kan snel in de miljoenen euro’s lopen. De kosten van lichte aansluitingen (<2 MVA) zijn daarentegen gestandaardiseerd. Voor beide type aansluitingen moet weliswaar per meter worden betaald, maar lichte aansluitingen worden geacht op het lokale net te worden aangesloten, terwijl zware aansluitingen op veelal veel verder weg gelegen schakelstations worden aangesloten.

ACM gaat er vanuit dat elk zogenaamde WOZ-object recht heeft op een eigen aansluiting. Als een gemeente op verzoek van een ontwikkelaar een zonnepark opdeelt in vele afzonderlijke WOZ-objecten, dan heeft volgens ACM elk deel recht op een eigen aansluiting. De Advocaat-Generaal kijkt echter vooral naar de bedoeling van het recht op een aansluiting. Onroerende zaken moeten over elektriciteit kunnen beschikken en dus moet niet naar formele beschikkingen worden gekeken maar naar de fysieke situatie.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….