Eilandenrijk op de Noordzee voor haalbare klimaatdoelen

10 juli 2019

In juni 2016 presenteerde de landelijke netbeheerder TenneT een visionair plan: een groot kunstmatig eiland in de Noordzee om bouw en onderhoud van windturbines te ondersteunen. Het kan tevens functioneren als basis voor transport van energie naar het vaste land. Het plan lokte de nodige kritiek uit vanwege de hoge kosten en de grootschaligheid van het beoogde eiland midden in natura 2000 gebied Doggersbank. Maar het plan sprak vooral tot de verbeelding en diverse partijen sloten zich aan bij het “North Sea Wind Power Hub”-consortium, waaronder de Deense landelijke netbeheerder Energinet. Inmiddels zijn de ideeën van het consortium in het volgende stadium aangeland. Eén groot eiland blijkt niet erg praktisch.

Windturbines vergen immers grote oppervlaktes en dat betekent lange afstanden. Meerdere eilanden verdienen daarom de voorkeur. Dat geeft veel meer flexibiliteit. Voor windpark ‘IJmuiden Ver’ dat na 2024 aangelegd moet worden, heeft TenneT al aangegeven te overwegen een klein eiland te willen gebruiken. Een eiland dat uitdrukkelijk niet het grootschalige ‘juni 2016 eiland’ betreft. In de nieuwe aanpak kan zo’n eiland IJmuiden Ver mogelijk het eerste eiland worden van het internationale eilandenrijk dat ten behoeve van de winning van windenergie op de Noordzee kan verrijzen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….