Eenmalig aanbod om stuwmeer schademeldingen flink te laten krimpen

13 juni 2019

Ruim 19.000 meldingen van schade door aardbevingen in Groningen wachten op afhandeling. Bij veel meldingen gaat om relatief kleine bedragen, maar hoe groot of klein een schade ook is, volgens de afspraken moet elke melding worden beoordeeld op de waarschijnlijkheid dat het inderdaad gaat om gas gerelateerde bevingsschade. Dat heeft tot gevolg dat mensen heel erg lang moeten wachten op een oordeel. Voor de beoordeling staat een maximum termijn van 15 maanden, maar die termijn wordt in duizenden gevallen overschreden. Minister Wiebes vindt het daarom zonder meer gerechtvaardigd om het stuwmeer van meldingen die wachten op afhandeling, met onorthodoxe maatregelen aan te pakken.

Alle meldingen die voor 12 juni middernacht door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) zijn ontvangen, krijgen ter compensatie van de (al dan niet vermeende) bevingsschade 5000 euro aangeboden. Meldingen ontvangen voor 1 januari 2019 kunnen in plaats van die vaste compensatie kiezen om maximaal 11.000 euro te laten uitbetalen aan een aannemer voor de reparatie van schade.  Gedupeerden die menen aanspraak te kunnen maken op hogere vergoedingen kunnen gebruik blijven maken van de reguliere procedure. De hogere uitkeringen kunnen naar  verwachting sneller worden toegekend als het stuwmeer met dossiers die wachten op behandeling, door het eenmalige aanbod van 5000 euro vast of maximaal 11.000 euro variabel, aanzienlijk krimpt.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….