Een waterstofruggengraat voor de Rotterdamse Haven

19 maart 2021

Hoewel grootschalige toepassing van groene waterstof mogelijk nog een decennium op zich laat wachten, lijkt er weinig twijfel te bestaan dat waterstof een belangrijke rol zal gaan spelen in de toekomstige energievoorziening. Voor de beheerder van het landelijke gasnet is dat een prettig vooruitzicht, want vervoer van waterstof gaat het beste via pijpleidingen. Ook de Haven van Rotterdam heeft hoge verwachtingen van waterstof, voor direct gebruik in de omvangrijke Rotterdamse industrie, en voor import, productie en doorvoer naar het achterland. Het ligt dan ook voor de hand dat beide partijen samenwerken bij het ontwikkelen van de benodigde waterstofinfrastructuur. Net als bij aardgas, richt Gasunie zich daarbij op het opzetten van hoofdleidingen die uiteindelijk de ruggengraat voor de waterstofeconomie moeten vormen. Het is de bedoeling dat de eerste bouwstenen van dat toekomstige hoofdnet worden aangelegd om industriële producenten en verbruikers van waterstof met elkaar te verbinden. In 2024 moet zo’n hoofdleiding, in fraai Engels aangeduid als backbone, de Maasvlakte met Pernis verbinden. Of dat haalbaar is, moet in het komende half jaar blijken. Bedrijven met interesse in het gebruik van zo’n leiding, worden daarom opgeroepen om zich de komende weken bij Gasunie en het Havenbedrijf te melden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….