Een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog?

17 mei 2021

Noord-Nederland heeft hard gelobbyd om de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden aan te wijzen voor de bouw van windparken.  En met succes, wat onder andere goed viel in de gemeente Schiermonnikoog, want duurzame energie is meer dan welkom. In de praktijk is de energietransitie echter bijzonder weerbarstig. Die windparken ten noorden van de Waddeneilanden moeten namelijk op de een of andere manier via een kabel met het vaste land worden verbonden. Daar is veel onderzoek naar gedaan en in overleg met tal van organisaties is een voorkeursroute vastgesteld. Die route is niet ideaal, maar de alternatieven werden door de betrokkenen in het langjarige overlegcircuit als minder geschikt bestempeld. Zo moest er niet alleen rekening worden gehouden met schade aan landbouwgrond en natuurgebieden, maar ook met toekomstige kabels. Vooral dat laatste speelde een rol bij de keuze voor een westelijke route, zodat de in principe meer geschikte oostelijke route gebruikt kan worden voor toekomstige parken die nog veel groter zullen worden dan het park waar het nu om gaat, aldus de regering. Echter, alle overleg en onderzoek ten spijt, is grote onrust ontstaan over het aanleggen van een kabel dwars door Schiermonnikoog.  Daarom roept het Omgevingsberaad Waddenzee de regering in een brief op om de keuze voor de westelijke route beter te onderbouwen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….