Ede moet nieuwe beslissing nemen over zonnepark.

19 oktober 2021

Wel of geen zonnepark in het buitengebied Nergena heeft in de gemeenteraad van Ede voor de nodige verwarring gezorgd. Een medewerker van de projectontwikkelaar LC Energy is namelijk tevens lid van de gemeenteraad. Vanwege mogelijke belangenverstrengeling heeft het raadslid zich van stemming onthouden, maar dat leidde tot verwarring over de vraag of de gemeenteraad daardoor wel of niet voltallig was. Een cruciale vraag, want door de onthouding werd een even aantal stemmen uitgebracht: 19 voor, 19 tegen. De burgemeester besloot dat de raad niet voltallig was geweest en in dat geval betekent het staken van de stemmen dat het onderwerp opnieuw moet worden behandeld. In de daarop volgende vergadering werd het onderwerp echter van de agenda afgehaald, omdat de raad eerst helderheid wilde hebben over de rechtsgeldigheid van de eerdere stemming. Die stemming bleek toen wel tot een geldig resultaat te hebben geleid, want ook met een niet-stemmend raadslid was de raad wel degelijk voltallig, wat betekent dat bij staken van stemmen het voorstel is verworpen. Geen zonnepark dus, maar er moest wel nog een deugdelijke, op ruimtelijke gronden gebaseerde, motivering van de afwijzing worden opgesteld. Volgens de Rechtbank Gelderland is de gemeente daarin te kort geschoten. Zo wijst de rechtbank er bijvoorbeeld op dat de gemeente openheid van het landschap als kernkwaliteit noemt, maar het betreffende gebied kenmerkte zich voorheen juist door heggen en bosschages. Kortom, de rechtbank vernietigt de afwijzing en draagt de gemeente op een nieuw besluit te nemen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….