Druk op de transportnetten neemt toe

29 december 2020

De regering streeft er naar dat subsidiebudget voor de opwekking van duurzame energie ook daadwerkelijk wordt benut. Om te voorkomen dat beschikbaar budget wordt gereserveerd voor projecten die niet of nauwelijks kans van slagen hebben, moeten aanvragen aan bepaalde eisen voldoen. Plannen voor zonneparken bijvoorbeeld, kunnen bij voorbaat kansloos zijn als het lokale net vol zit. Zulke plannen worden uit het subsidietraject gefilterd, omdat projectontwikkelaars bij de netbeheerders transportindicaties moeten opvragen. Dit najaar, ten behoeve van de zogeheten SDE++ subsidies, hebben de netbeheerders 6831 aanvragen voor transportindicaties in behandeling genomen. In bijna 1 op de 5 gevallen bleek transport niet mogelijk te zijn. Vooral netbeheerders Liander en Enexis hebben ieder honderden aanvragen afgewezen. Overigens wil een positieve indicatie niet zeggen dat transportcapaciteit ter zijner tijd ook daadwerkelijk beschikbaar is. Het is namelijk een kwestie van meerdere ballen in de lucht houden. Netbeheerders weten immers niet welke projecten wel of niet worden gerealiseerd en reserveren transportcapaciteit pas op het moment van concreet aanvragen van een aansluiting. Zo’n aansluiting kost de projectontwikkelaar echter veel geld, geld dat normaliter pas uitgetrokken kan worden nadat subsidie is toegekend, subsidie die alleen kan worden aangevraagd bij een positieve transportindicatie.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….