Drentse boeren lanceren innovatief plan voor selectie van zonne-akkers

08 januari 2018

In de vorm van de subsidieregeling duurzame energie (SDE), zorgt de Nederlandse overheid ervoor dat het financieel aantrekkelijk is om te investeren in zaken als wind- en zonneparken. Daardoor is de beschikbaarheid van geld niet het grootste probleem waar projectontwikkelaars tegenaan lopen, maar de zogenaamde ruimtelijke ordening.  Ontwikkelaars moeten tal van vergunningen verwerven en gemeenten moeten bestemmingsplannen aanpassen. Dat zijn langdurige, moeizame en dure trajecten en het aantal gegadigden is meestal groter dan de beschikbare ruimte.  Landeigenaren en ontwikkelaars die erin slagen bestemmingsplannen aangepast te krijgen hebben geluk, anderen hebben pech. Dat kan leiden tot verdeeldheid in lokale gemeenschappen en zelfs tot rechtszaken, zoals momenteel het geval is in de Flevopolder. In de provincie Drenthe heeft een groep boeren echter een oplossing bedacht om de ongelijkheid tussen winnaars en verliezers in de strijd om de schaarse ruimte weg te nemen. De boeren vormen samen een poule die grond aanbiedt voor de aanleg van zonneakkers. Financiële baten die ontstaan als grond uit de poule voor zonneparken kan worden gebruikt, verdelen ze onderling. Bijkomend voordeel van deze innovatieve wijze van samenwerken is, dat de gemeente eenvoudiger die percelen kan selecteren, die het meest voor zonne-energie geëigend zijn.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….