Doorrekening verkiezingsprogramma’s door het Planbureau voor de Leefomgeving

01 maart 2021

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de analyses van de verkiezingsprogramma’s gepubliceerd

De uitstoot van broeikasgassen daalt het sterkste bij uitvoering van de verkiezingsprogramma’s van GroenLinks, met D66 als goede tweede. Het programma van het CDA scoort het slechtste. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat aan de groene zijde de Partij voor de Dieren ontbreekt en aan de grijze zijde doen VVD en PVV niet mee. De bevindingen worden door PBL gepresenteerd in heldere figuren. De teksten daarbij bevatten wel belangrijke kanttekeningen.

Een belangrijke kanttekening betreft het mondiale effect. Zo pakt bijvoorbeeld GroenLinks de Nederlandse industrie hard aan. In die aanpak daalt de nationale uitstoot significant, maar of het mondiale klimaat daarmee gebaat is, valt nog te bezien. Het kan namelijk goed zijn dat de betreffende activiteiten alleen maar worden verplaatst naar het buitenland. PBL probeert daar wel enigszins rekening mee te houden door ook te kijken naar de netto mondiale effecten, maar doet dat door middel van een bandbreedte. Volgens het CDA schiet die methode tekort.

 

Voor de VVD was de rekenmethodiek van PBL een belangrijke reden om hun programma niet voor doorrekening aan te bieden. Juist partijen die zwaar inzetten op Europese aanpak van de klimaatproblematiek, komen er in de sommen bekaaid van af. Onder andere doordat de nagenoeg CO2-vrije kernenergie, een stokpaardje van de VVD, ook buiten de analyse-boot valt. In een reactie op de PBL-doorrekening sluit het CDA zich in feite bij die conclusies aan: om bij PBL goed uit de verf te komen, moeten vooral suboptimale maatregelen worden voorgesteld. Weliswaar waarschuwt PBL voor CO2-weglek effecten, maar doet daar helaas geen harde uitspraken over, aldus het CDA.

 

Voor de VVD was de rekenmethodiek van PBL een belangrijke reden om hun programma niet voor doorrekening aan te bieden. Juist partijen die zwaar inzetten op Europese aanpak van de klimaatproblematiek, komen er in de sommen bekaaid van af. Onder andere doordat de nagenoeg CO2-vrije kernenergie, een stokpaardje van de VVD, ook buiten de analyse-boot valt. In een reactie op de PBL-doorrekening sluit het CDA zich in feite bij die conclusies aan: om bij PBL goed uit de verf te komen, moeten vooral suboptimale maatregelen worden voorgesteld. Weliswaar waarschuwt PBL voor CO2-weglek effecten, maar doet daar helaas geen harde uitspraken over, aldus het CDA.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….