Door winning van aardwarmte dreigt de bodem te verontreinigen

21 januari 2019

De toezichthouder op de veiligheid van mijnbouwbouwactiviteiten, SodM, gaat scherper toezien op de veiligheid van aardwarmteprojecten. Bij deze zogeheten geothermie wordt diep onder de grond heet water ‘geoogst’. In de diepe ondergrond bevinden zich echter ook diverse zouten en de combinatie van hitte, water en zout, zorgt ervoor dat de metalen buizen van alle geothermieprojecten in Nederland zijn gaan roesten. Daardoor dreigen lekkages te ontstaan waardoor dichter onder het aardoppervlakte de bodem verontreinigd kan raken, onder andere met licht radioactieve stoffen. Om dat te voorkomen, heeft SodM al enkele geothermie putten stil gelegd.  Door strengere eisen aan geothermie te stellen en scherper toezicht te houden, wil SodM het probleem structureel aanpakken. Dat is belangrijk, omdat juist van geothermie een grote bijdrage aan de energietransitie wordt verwacht. Die verwachting is namelijk dat het aantal geothermie projecten in de komende 12 jaar zal vertienvoudiging.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….