Deal in de EU: bindende doelstelling van minimaal 32% duurzame energie in 2030

14 juni 2018

Na jaren praten is er in de EU een akkoord bereikt over een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid voor de periode 2021 t/m 2030. In 2030  moet het aandeel duurzame energie minimaal 32% bedragen. In 2023 zal de voortgang worden onderzocht en als dat haalbaar is, zal het bindend doel van 32% nog verder worden verhoogd. Tal van details moeten nog worden uitgewerkt, maar deze doorbraak is alvast behaald. In het oorspronkelijke voorstel van 2014 wilde de Europese commissie namelijk helemaal geen bindend doel voor duurzame energie vastleggen. Het plan was om het beleid volledig te richten op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De insteek van de Commissie was namelijk om energiebesparing, verbeteren energie-efficiency, opwek duurzame energie, maar ook acties als vervangen van steenkool door aardgas, allemaal min of meer gelijke kansen te geven bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hooguit wilde de Commissie streven naar 27% aandeel duurzame energie. Tal van belangenbehartigers en diverse lidstaten, waaronder Nederland,  zagen die eenzijdige focus op CO2-reductie niet zitten. Ze vreesden dat dat ten koste zou gaan van de huidige groei van de opwekking van duurzame energie en voor de lange termijn is die groei essentieel.  Naar nu blijkt is dat pleidooi niet aan dovemans oren gericht geweest.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….