De stikstofproblematiek brengt Rotterdamse CO2-opslag in gevaar

08 april 2021

Bijna twee jaar geleden vernietigde de Raad van State het zogenaamde PAS-beleid. Uit hoofde van de Europese habitat richtlijn moet Nederland kwetsbare natuur beschermen, maar in plaats daarvan liet de overheid economische belangen zwaarder wegen. Om kwetsbare natuur te beschermen, zoals het duingebied ten noorden van de Rotterdamse haven, moet de absolute hoeveelheid actieve stikstof terug worden gedrongen. Dat niet alleen op papier, maar vooral in de praktijk. Dat is niet eenvoudig, want nieuwe activiteiten veroorzaken meestal juist extra NOx-uitstoot.

Dat geldt onder andere voor de constructie van het Rotterdamse Porthos project voor afvang en opslag van CO2. Om de bouw van de installaties ondanks de uitstoot van stikstof toch mogelijk te maken, is het de bedoeling dat Porthos gebruik gaat maken van ‘onbenutte stikstofruimte’ van LNG-terminal Gate. De recent aangenomen Stikstofwet maakt dit zogeheten extern salderen mogelijk, maar natuurbeschermers claimen dat dit onwettig is omdat de NOx-emissie in de praktijk meestal zal stijgen. Immers, vergunde emissieruimte die nu nog onbenut is, wordt door de saldering wel ingevuld, en dus stijgt de emissie.  Natuurbeschermer MOB heeft daarom al actie ondernomen. Als Gate NOx-emissieruimte heeft in de natuurvergunning, dan moet die vergunning worden aangepast, aldus het verzoek van MOB aan de omgevingsdienst. Gelet op de overwinningen die MOB de afgelopen tijd heeft geboekt, heeft Porthos reden tot zorg.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….