De regering vindt een nationaal isolatieprogramma overbodig

04 maart 2021

De Tweede Kamer heeft de regering verzocht om een laagdrempelig isolatieprogramma op te zetten. In reactie daarop heeft de regering laten weten dat de noodzaak voor zo’n programma ontbreekt. Veel woningeigenaren zijn namelijk al volop bezig met isoleren. Dat blijkt onder andere uit de populariteit van de huidige subsidieregelingen voor energiebesparing. Het budget voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) bleek in 2020 ontoereikend om alle aanvragen te honoreren. Daarom wijst de regering 70 miljoen euro, eigenlijk bedoeld voor de komende jaren, toe aan de 2020 regeling. Naast de bestaande subsidieregelingen, convenanten, aanscherping van energienormen en gemeentelijke energieloketten, start de regering ook een bewustwordingscampagne met motto: “iedereen doet wat”. Bovendien loopt er nog een onderzoek naar laagdrempelige isolatievouchers dat begin april afgerond moet worden. Kortom, met al deze activiteiten krijgt isolatie de aandacht die het verdiend waardoor het niet nodig is om daar ook nog een nationaal isolatieprogramma boven op te plaatsen, aldus de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Deel dit