De regering stuurt de Energiewet naar de Tweede Kamer

12 juni 2023

De wet- en regelgeving voor het transport en de levering van aardgas komt in grote lijnen overeen met die voor elektriciteit. Wat beide wetten ook gemeenschappelijk hebben, is dat ze sinds de introductie eind vorige eeuw/begin deze eeuw, talloze malen zijn aangepast, waardoor een ondoorzichtige brei van artikelen is ontstaan. Bovendien, de energiewereld is ingrijpend veranderd sinds het jaar 2000. De regering wil daarom de regelgeving voor gas en elektriciteit beter structureren, toekomstgerichter maken en deels herzien. Tevens wil de regering gas en elektriciteit overzichtelijk samenvoegen in één Energiewet. Dat voorstel is nu dus formeel ter behandeling aan de Tweede Kamer voorgelegd. In het wetsvoorstel worden ook meteen diverse Europese regels, zoals het derde energiepakket en het Clean Energy Package geïmplementeerd en enkele afspraken uit het Klimaatakkoord en beleidsvoornemens vastgelegd. Uit het advies van de Raad van State blijkt dat de Raad al deze veranderingen wat te veel van het goede vindt. De Raad adviseert dan ook om het voorstel niet in deze vorm in te dienen en voorlopig af te zien van de samenvoeging van de Gaswet en Elektriciteitswet. De regering heeft echter zijn zinnen gezet op die samenvoeging en nu is het aan de Tweede Kamer om het wetsvoorstel op zijn merites te beoordelen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….