De Nederlandse klimaatdoelen voor 2023 komen in zicht

19 oktober 2016

Het PBL is redelijk optimistisch over het halen van de klimaatdoelen voor 2023. In dat jaar is bijna 16% van de benodigde energie op een duurzame manier opgewekt. Dit blijkt uit de Nationale Energie Verkenning 2016.  Vooral na 2020 stijgt de duurzame opwek snel, omdat dan nieuwe windparken op zee in bedrijf komen. Die stijging komt wel te laat om Nederland aan de voorschriften van de EU te laten voldoen. In plaats van de voorgeschreven 14% duurzame energie in 2020 verwacht PBL in dat jaar slecht 12,5 tot 12,7% duurzaam opgewekte energie. Voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen verwacht PBL juist het omgekeerde proces.  Door een snelle daling in de komende jaren is de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2020 23% lager dan in 1990. Die daling komt dicht in de buurt van de opdracht die de rechter aan de regering heeft gegeven in de zogenaamde Urgenda zaak: 25% reductie in 2020.  Na 2020 verwacht PBL echter dat die daling zal stokken. In 2035 bedraagt die daling slechts 30% terwijl het Parijse klimaatakkoord vereist dat de uitstoot in 2050 maar liefst 80 tot 95% lager ligt dan in 1990.

Nederland heeft echter te weinig oog voor lange termijn klimaatbeleid

In een beleidsbrief schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat het Nederlandse klimaatbeleid teveel gericht is op het halen van korte termijn doelen. De WRR vindt dat aandacht voor het klimaat structureel moet worden. Er moet namelijk nog veel gebeuren om de klimaatafspraken te halen die eerder dit jaar in Parijs zijn gemaakt. In 2050 hoort de uitstoot van CO2 namelijk 80 tot 95% lager te zijn dan in 1990. Daarom pleit de WRR voor een klimaatwet. In zo’n wet kan een koers worden uitgezet die ook vastgehouden kan worden. Daarnaast wil de WRR versterking van het Europese systeem van handel in emissierechten. Overheden moeten niet langer spotgoedkope emissierechten verkopen maar een minimum prijs eisen. Als die prijs niet betaald wordt, dan blijven de rechten op de plank liggen. Zodoende kan energiebesparing op een effectieve wijze worden gestimuleerd, vindt de WRR.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….