De kracht van overtuigen: vaardigheden voor leidinggevenden

12 juni 2020

We spreken Zoe Morris over de kracht van overtuiging: een vaardigheid waarover een zakelijke leider zou moeten beschikken. Zoe is president van Jefferson Frank, onderdeel van Frank Recruitment Group. Zij is binnen haar functie verantwoordelijk voor de lopende zaken en sales operations, training voor werknemers en wereldwijde wervingsinitiatieven. Dit vertelde Zoe ons.

Als je het zou moeten samenvatten, welke algemene vaardigheden mogen bij een goede leider volgens jou dan echt niet ontbreken?

Ik denk dat het geheim achter leiderschap in twee delen kan worden verdeeld. Ten eerste moet je in de ideologie van je bedrijf geloven door ervoor te zorgen dat alles wat je onderneemt, aantoont dat jij je inzet voor de doelstellingen van het bedrijf.  Als je welvaart en succes verwacht voordat je je toewijdt aan het doel, krijg je geen van beide. Een van de verantwoordelijkheden van leiderschap is om aan critici te laten zien dat je toegewijd bent aan je droom. Dit doe je door het tonen van zowel doorzettingsvermogen als een oprechte passie voor wat je doet.

Ten tweede: bouw een toegewijd team op door tijd met je teamleden te besteden, echt te luisteren naar hun meningen en een omgeving te creëren waarbinnen innovatieve ideeën kunnen worden verspreid die van grote waarde zullen zijn.

Leiders moeten ervoor zorgen dat iedereen aan boord is wanneer ze een idee of visie presenteren. Hoe kan  een leidinggevende geloofwaardig overkomen zodat ze ervan verzekerd kunnen zijn dat ieder teamlid achter hen staat?

Om geloofwaardig over te komen, moet je een balans zoeken tussen enerzijds een stapje terug doen om het team de kans te geven om op te bloeien en anderzijds het tonen van autoriteit wat betreft een belangrijke beslissing die van belang is voor het hele bedrijf. Het is moeilijk om hier een balans in te vinden en hier is dan ook jarenlange ervaring voor nodig. Ik ontdekte dat mensen het belangrijker vinden om gehoord te worden dan dat iedereen het met ze eens is. Een essentiële vaardigheid van een leider is dus het vermogen om actief naar je team en hun ideeën te luisteren.

Hoe kunnen taal en woordkeuze ingezet worden om je boodschap op een overtuigende manier te versterken?

Ik vind dat een goede leider zijn boodschap niet zou moeten afzwakken om iedereen tevreden te stellen. In plaats daarvan moet hij proberen een  band te creëren met een publiek dat van grote waarde zal zijn voor het bedrijf. Als je een bepaald publiek eenmaal goed begrijpt, heb je een beter idee van hun emotionele staat en dit stelt jou dan weer in de gelegenheid om jouw boodschap aan hen aan te passen.

In het huidige zakelijke klimaat zijn mensen nieuwsgieriger als het op hun werk aankomt. Ze vragen ze zich vaker af “waarom moet ik dit doen” in plaats van “wat moet ik doen”. Leiders moeten op effectieve wijze de “waarom” vraag kunnen beantwoorden. Om hierin te slagen moet je je boodschap met positieve communicatie en overtuigende data versterken. Negeer hierbij nooit een medewerker die met vragen komt. Dit toont immers een bereidzaamheid om te leren en uit te blinken binnen jouw bedrijf.

Mensen op emotioneel niveau bereiken is belangrijk bij leiderschap. Welke methodes kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat je persoonlijk contact maakt met jouw team?

De sleutel tot een goede relatie met je medewerkers is het bieden van een open en eerlijke dialoog. Om hiervoor te zorgen, probeer ik altijd zo transparant mogelijk te zijn wat betreft mijn doelstellingen en methodologie tijdens een project.

Ik neem ook de tijd om met individuele teamleden in gesprek te gaan, zodat ik hun sterke en zwakke punten begrijp. Zo zie ik ook hoe hun karaktereigenschappen een lopend project beïnvloeden.

Uiteindelijk moet je respect hebben voor je werknemers en echt luisteren naar hun verzoeken. Ook moet je hen de bronnen bieden die ze nodig hebben om een taak op succesvolle wijze te kunnen volbrengen.

Hoe behoud je inspirerend leiderschap, terwijl je organisatie groeit?

Ik denk dat het belangrijk is om persoonlijke ontwikkeling te blijven stimuleren bij je medewerkers. Ik raad hierbij aan om regelmatig persoonlijke doelstellingen te benoemen voor je medewerkers, om ze te helpen bij het visualiseren van de eindeloze mogelijkheden voor zowel jouw bedrijf als hun carrière.

Verwoord hierbij altijd  wat je intenties zijn voor het bedrijf. Doe dit op een duidelijke, beknopte manier om ervoor te zorgen dat jouw visie voor je merk niet verkeerd wordt geïnterpreteerd onder de medewerkers. En tenslotte, wees consequent wat betreft je leiderschapsstijl. Een wispelturige of niet consequente leider zal de bedrijfscultuur en de productiviteit van de organisatie schaden.  

Hoe zouden de kernwaardes van een organisatie moeten worden gecommuniceerd als leider? En hoe vaak?

Kernwaardes zijn een goede herinnering aan de algemene doelstelling van een bedrijf. Als deze op de juiste wijze worden gecommuniceerd kan dit teams dichter tot elkaar brengen. Wij maken gebruik van verschillende tactieken om ervoor te zorgen dat onze kernwaardes iedere werknemer blijven motiveren.

Onze tactieken omvatten bijvoorbeeld interne en externe branding, trainingen voor onze teams en reguliere interne rapportages. Ik stuur ook graag persoonlijke, maandelijkse rapportages om de prestaties van de werknemers die onze kernwaardes bijzonder goed hebben ingezet extra te belichten.

Wat is jouw advies voor iedereen die net is begonnen in een leidinggevende positie?

Het komt vaak voor dat we door ambitie wat overmoedig raken. Daardoor willen we rennen voor we leren lopen. We willen hierdoor  bepaalde aspecten van het bedrijf sneller ontwikkelen dan we zouden moeten willen. Mijn advies is om tijd te stoppen in het versterken van je band met je nieuwe teams. Toon oprechte interesse in hun werk en het werk van het bedrijf als geheel. Hierdoor ontwikkel je goede werkrelaties en krijg je toegang tot unieke perspectieven binnen je bedrijf, waarvan je anders niet bewust zou zijn geweest.

Welke soorten gedrag of eigenschappen zouden moeten worden vermeden bij leiderschapsfuncties?

Vrijgevige en authentieke leiders zullen altijd excelleren, dus probeer om egoïstische acties en het overmatig inzetten van je eigen autoriteit te vermijden. Leiderschap gaat over het veranderen van de status quo, dus een goede eigenschap van succesvolle leiders houdt in dat je soms wat naar de achtergrond moet verdwijnen, zodat de zaak of andere mensen de kans krijgen om uit te blinken.

Let goed op wat je zegt, want mensen zullen veel waarde hechten aan de woorden die jij kiest. Ze zullen ze zelfs naar anderen herhalen, dus het is de moeite waard om je bewuster te zijn van wat je zegt.

Wij bedanken Zoe voor haar inzichtelijke antwoorden.

Vond je dit interessant? Vergeet niet de rest om de rest van onze blog- en nieuwsartikelen te bekijken. Of ga voor meer informatie over ons aanbod van zakelijke energie naar de homepage of bel ons vandaag nog op 0800-4297766.

De visies, meningen en standpunten die in dit artikel zijn opgenomen zijn enkel die van onze externe content-providers en vertegenwoordigen niet die van SEFE Energy. De juistheid, compleetheid en geldigheid van uitingen in dit artikel zijn niet gegarandeerd. SEFE Energy stelt zich niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of representaties.

 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….