De klimaateffecten van zonnepanelen verschillen van wijk tot wijk

06 november 2018

De energietransitie heeft baat bij meer zonnepanelen. Echter, de werkelijke bijdrage van zonnepanelen aan de verduurzaming van de energievoorziening en reductie van CO2-uitstoot, hangt sterk af van de exacte locatie. Daarbij spelen niet alleen factoren als hellinghoek, dakoppervlakte en  schaduw een rol, maar ook diverse zaken die op buurt- en wijkniveau spelen. Bijvoorbeeld de zwaarte van het lokale elektriciteitsnet en (het patroon van) het elektriciteitsverbruik in de buurt.

Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat het de moeite waard is om met omgevingsfactoren rekening te houden. Onderzoekers van de universiteit hebben namelijk een model ontwikkelt om tijdsafhankelijkheid en ruimtelijke aspecten van zonnepanelen te analyseren. Dat model is vervolgens toegepast op de stad Utrecht. De resultaten laten zien dat de mogelijkheden voor zonne-energie en vooral de effecten ervan, van wijk tot wijk sterk uit elkaar lopen.

Op zichzelf ligt het natuurlijk voor de hand dat de dichtbebouwde historische binnenstad met kleine daken en sterk wisselende bouwhoogtes, minder geëigend is voor zonne-energie dan het ruim opgezette Leidse Rijn. Echter, het onderzoek laat ook zien dat de verschillen in uitgespaarde CO2-uitstoot  bijzonder groot zijn. In de levensloopanalyse vinden de onderzoekers namelijk dat er met zonnepanelen over een periode van 30 jaar gemiddeld per adres 12 ton CO2 kan worden uitgespaard. Echter, afhankelijk van de locatie loopt die besparing uiteen van 0 ton CO2 tot 28 ton CO2. Geen wonder dat de onderzoekers aanbevelen om bij het stimuleren van zonne-energie, (buurt)batterijen en zaken als smart-solar charging van elektrische auto’s, rekening te houden met wijkafhankelijke mogelijkheden en kansen.

Op de hoogte blijven van al het nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of bekijk onze andere nieuwsberichten.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….