De energietransitie vergt meer staatsbemoeienis met ruimtelijke ordening

15 september 2020

De Rijksoverheid gaat meer werk maken van de inrichting van Nederland, blijkt uit de Nationale Omgevingsvisie. In de afgelopen decennia was ruimtelijke ordening vooral een aangelegenheid voor provincies en gemeenten. Alleen bij grote infrastructurele werken en grote energieprojecten stond het Rijk aan het roer. De uitdagingen om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering en de noodzaak om de CO2-uitstoot terug te dringen, vergen echter nauwe samenwerking tussen overheden. Klimaatadaptatie en energietransitie krijgen de hoogste prioriteit in de omgevingsvisie. Voorbereiden op stijging van de zeespiegel is beleidskeuze nummer één en de ruimte op de Noordzee zo veel mogelijk gebruiken om in de behoefte aan duurzaam opgewekte energie te voorzien is beleidskeuze nummer twee. Die duurzame energie moet wel kunnen aanlanden en bij de verbruikers terecht kunnen komen. Zorgdragen voor dat transport is beleidskeuze nummer drie.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….