De Eerste Kamer stemt in met de Wet minimalisering gaswinning Groningen

18 oktober 2018

Eind maart nam de regering vrij plots het besluit om de gaswinning in Groningen versneld af te bouwen. Om dat doel te bereiken moet de regering tal van ingrijpende maatregelen treffen. Dat kan alleen als daar een gedegen wettelijke grondslag voor aanwezig is. Eind maart was dat nog niet het geval, maar inmiddels, slechts een half jaar later, is de kogel door de kerk. Dinsdag 16 oktober stemde de Eerste Kamer in met de Wet minimalisering  gaswinning Groningen. Dat ging overigens niet zonder slag of stoot.

Net als de collega’s in de Tweede Kamer, hadden de Senatoren moeite met de opzet van de wet. Veel details moeten namelijk op een later tijdstip nog worden ingevuld. De wet regelt dat de minister dat kan doen via zogeheten ministeriele regelingen. Op zich is die aanpak niet verwonderlijk voor een wet die onder hoge tijdsdruk tot stand is gekomen, maar dat maakt wel dat het  parlement de controle over die invulling verliest. Daarbij tilde de Eerste Kamer vooral zwaar aan de invulling van de details ten aanzien van veiligheid. In het kader van gaswinning is veiligheid een verwarrend begrip omdat er meerdere vormen van veiligheid in het geding zijn: die van de inwoners, die van de individuele gasgebruikers en zelfs die van de gehele gasvoorziening.  De Senaat nam daarom een motie aan dat de toekomstige ministeriele regeling ten aanzien van veiligheid eerst naar het parlement wordt gestuurd, voordat die van kracht wordt.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….