Consultatie afroming inkomsten elektriciteitsproducenten

30 januari 2023

In de herfst van 2022 is op Europees niveau afgesproken om tijdelijk de inkomsten van elektriciteitsproducenten af te romen in zoverre die hoger zijn dan vastgestelde plafonds. Die afspraak (verordening 2022/1854) biedt lidstaten enige ruimte om die zogeheten inframarginale elektriciteitsheffing zodanig in te kleden dat die het beste past bij de lokale omstandigheden. Hoe Nederland dat precies wil doen, blijkt uit het wetsvoorstel dat de regering ter consultatie heeft gepubliceerd. Onderdeel van de consultatie is een uitgebreide en lezenswaardige toelichting.

Het wetsvoorstel sluit nauw aan bij de hoofdlijnen die de regering begin december al bekend heeft gemaakt. Die hoofdlijnen riepen uiteraard tal van vragen op die in het voorstel worden beantwoord. Zo geldt de heffing van 90% bijvoorbeeld alleen op de inkomsten van producenten die worden geacht overwinsten te maken. Productie-installaties kleiner dan 1 MW (= ongeveer 3000 zonnepanelen) worden echter niet belast en het plafond van 130 EUR/MWh waarboven de winst wordt afgeroomd, is ook niet van toepassing op elektriciteit die wordt verkocht op de onbalansmarkt of ten behoeve van congestiemanagement. Ook afnemers die in het verleden elektriciteit hebben ingekocht die nu met veel winst op de markt kan worden verkocht, ontspringen de dans. De wet moet met terugwerkende kracht op 1 december 2022 ingaan en geldt dan tot juni 2023.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….