28 april 2020

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de industrie een heffing op vermijdbare CO2-uitstoot moet gaan betalen. Het leek er op alsof de regering de introductie van de heffing vanwege de coronacrisis wilde uitstellen, maar daar zijn ze op teruggekomen. De wet is namelijk inmiddels ter consultatie gepubliceerd. De heffing is uitdrukkelijk bedoeld om te verzekeren dat de industrie de afgesproken reductie van de CO2-uitstoot haalt. Daarom wordt in aanvulling op het Europese systeem van handel in emissierechten uitstoot boven een vrijgestelde hoeveelheid belast. Die vrijstelling gaat geleidelijk omlaag, zodat er een prikkel blijft om continu werk te maken van energiebesparing.

Het tarief voor de heffing is nog niet bekend. In de concept memorie van toelichting meldt de regering dat er nog onderzoek loopt naar het optimale tarief. Enerzijds moet de heffing namelijk hoog genoeg zijn om de CO2-uitstoot daadwerkelijk omlaag te krijgen. Anderzijds moet de heffing ook weer niet dermate hoog zijn dat productie naar het buitenland wordt verplaatst, want daar schiet het klimaat niets mee op. De heffing geldt alleen voor bedrijven die ook deelnemen aan het Europese systeem van emissiehandel, uitgezonderd elektriciteitsproductie. Dat laatste, omdat er bij de Eerste Kamer al een wetsvoorstel klaar ligt om voor elektriciteitsproductie minimumprijzen op CO2-uitstoot in te voeren.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….