CO2 afvang en opslag kan klimaatmeters maken

15 januari 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste resultaten van het vernieuwde subsidiesysteem SDE++. Dit steunregime voor grootschalige productie van duurzame energie biedt inmiddels ook ruimte aan overige technieken waarmee CO2-uitstoot kan worden vermeden. Uit de Kamerbrief blijkt dat er veel gebruik is gemaakt van die nieuwe mogelijkheid. Voor het realiseren van Zon-PV zijn bijna 4000 aanvragen ingediend, met een budgetbeslag van 2,4 miljard euro. Qua beroep op budget blijft afvangen en opslaan van CO2 (CCS) met 2,1 miljard euro niet ver achter bij zon-PV, maar voor dat geld wordt wel fors meer CO2-recuctie geleverd. De 7 aanvragen voor CCS zijn namelijk goed voor het vermijden van 2,5 miljoen ton CO2 per jaar. Dat is maar liefst 3,5 maal zo veel uitstootreductie als 2,4 miljard euro subsidie voor zon-PV kan opleveren. Voor 33% van het totaal aangevraagd budget zou CCS maar liefst 60% van de potentiele CO2-reductie kunnen opleveren. Echter, in totaal stelt de regering 5 miljard euro budgetruimte ter beschikking, terwijl alle aanvragen tezamen een beroep doen op 6,4 miljard euro. Het beschikbare budget is dus overtekend, maar tijdens de beoordeling van de aanvragen vallen er normaliter projecten af die niet aan de eisen en voorwaarden voldoen. Als het budget na die eerste schifting nog steeds tekort schiet, dan vallen de projecten af met de hoogste kosten per uitgespaarde ton CO2. Dat lot treft dan vooral geothermie en elektrische boilers.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….