Catch 22 voor biomassacentrale Diemen

30 augustus 2023

Tegenstanders van biomassa claimen vaak dat hele bomen of zelfs complete bossen in de ovens verdwijnen. Niet waar volgens voorstanders, die er dan op wijzen dat houtpellets vooral zijn gemaakt van resthout. Zulk resthout komt bijvoorbeeld vrij bij regulier bosonderhoud of als zaagresten bij de productie van timmerhout. Overheden hebben weinig moeite met het verbranden van resthout terwijl bomen en bossen politiek gevoelig ligt. Voor de geplande grote biomassacentrale in Diemen blijkt de juridische aanvaardbaarheid van biomassa echter juist omgekeerd aan die in de politiek. De Raad van State heeft namelijk de omgevingsvergunning die in 2019 voor de centrale is verleend, vernietigd. In tegenstelling tot pellets gemaakt van hele bomen die bewust voor de verstook worden gekapt, zou het kunnen zijn dat de pellets van resthout juridisch gezien kwalificeren als afvalstof. Dat is bijvoorbeeld het geval als een fabriek die timmerhout maakt van de zaagresten af moet. Dat het schoon en onbehandeld hout betreft doet er volgens de Raad van State dan niet toe. Het is afval en voor het verbranden van meer dan 100 kiloton afval per jaar, is een milieueffectrapportage nodig. Op basis van de informatie die Vattenfall over de herkomst van 212 kiloton aan pellets per jaar heeft aangeleverd, kan niet worden uitgesloten dat het inderdaad afval betreft. Dus had een MER opgesteld moeten worden, aldus de Raad.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….